Ring oss på: 019-15 00 45 - Mail etikett@etiketterab.se
Products
Start
Standardetiketter
09x36 mm
15x36 mm
20x60 mm
26x50 mm
26x60 mm
26x80 mm
15x70 mm
40x70 mm
27x43 mm (oval)
40x40 mm (rund)
Etiketthållare
Bordsmontering
Vägg & bord
Etikettskrivare
Etikettapplicator
Etikettmatare
Etikettrullare
Farligt gods
Varningsetiketter
Förtryckta etiketter
Tejp
Offert
Start a document
Click on a product to begin
 

Varningsetiketter

Visitkort Varningsetiketter går under CLP-förordningen som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som säljs inom EU. Du som tillverkar eller importerar blandningar behöver klassificera dina produkter och säkerhetsdatablad. Om du tidigare har använt föregående klassifiering (se riktlinjer från EU på Engelska) och märkning så behöver du uppdatera märkning på produkt och i säkerhetsdatablad.